ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดใดยาว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ และเกมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออก และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้มอบของรางวัล อาหาร และขนมต่างๆ ให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัใดยาว
การแสดงของเด็กๆ โรงเรียนวัดใดยาว
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีใดยาว
เด็กๆ ร่วมเล่นเกมต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดใดยาว
ผู้ปกครองร่วมนำอาหารมาให้เด็กๆ ได้รับประทานอย่างเต็มอิ่ม
มอบเกียรติชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนได้รับเงินทุนเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนจากกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่ใจดีมอบรางวัลให้กับเด็กๆ
จับฉลากมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ
อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากท่านนายกรัฐมนตรี
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,21:21   อ่าน 136 ครั้ง