ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมการพัฒนาโรงเรียนวัดใดยาวในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00น (อ่าน 10) 10 ม.ค. 62
สำรวจข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวัดใดยาว (อ่าน 1) 31 ธ.ค. 61